Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie składają życzenia całej społeczności szkolnej!