Przypominam o możliwej rezygnacji z zadeklarowanego rozszerzenia lub rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych w związku z art.44zzd ust.4b ustawy w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2024r. W tym celu trzeba okazać oryginały dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz wypisać załącznik 5C. Załącznik 5C można pobrać na stornie OKE Jaworzno lub fizycznie w sekretariacie na I piętrze w budynku ZS. Nadmieniam, że nie trzeba wypisywać ani też składać nowej deklaracji maturalnej w tym zakresie.

Leszek Rakojc