Serdecznie zapraszamy rodziców oraz opiekunów prawnych na spotkanie z wychowawcami klas w dniach 15-16.09.2021r. Szczegóły spotkania dostępne pod linkiem.

Informujemy, że w dniu 10 września (piątek) o godz.12.00 nastąpi wydanie świadectw dojrzałości oraz aneksów po sesji poprawkowej w sekretariacie ZS z zachowaniem obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru , wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej (np.rodzica) legitymującej się dowodem osobistym maturzysty.

Prosimy wszystkich chętnych o zapoznanie się z informacjami MEN, dotyczącymi możliwości szczepienia się uczniów w wieku 12-18 lat przeciw COVID-19.
Link do materiałów: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat--informacje-dla-szkol-i-placowek

Deklaracja na szczepienie przeciw COVID-19 do pobrania

Uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2022, zobowiązani są do złożenia  deklaracji przystąpienia do egzaminu. Dokument należy pobrać (link poniżej), wypełnić komputerowo lub ręcznie, podpisać i złożyć wychowawcy klasy do piątku 10.09.2021 r. Dane dotyczące nazwy, symbolu cyfrowego zawodu oraz oznaczenia i nazwy kwalifikacji dostępne są w poniższym  harmonogramie przebiegu sesji.  Informuję, że prawo do złożenia deklaracji mają również osoby, które nie zdały egzaminu  w poprzedniej sesji. 

Adam Głombik

Deklaracja

Harmonogram