W poniedziałek 10 stycznia 2022r. rozpoczyna się egzamin zawodowy w sesji styczeń -luty 2022.

Egzamin przebiegać będzie wg następującego porządku:

CZĘŚĆ PISEMNA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

Uczniowie przystępujący do egzaminu są w danym dniu zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

Proszę o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz długopisem z czarnym tuszem.

Pozostałych uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych proszę o stosowne zachowanie, uwzględniające przebieg egzaminu.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Informator / Egzaminy zawodowe".

Adam Głombik

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do projektu Erasmus+ “Europejskie praktyki zawodowe” 2019-1-PL01-KA102-062716. Dotyczy ona uczniów klas technikum 1 - 4, kierunków: hotelarstwo, organizacja reklamy, informatyk, żywienie, logistyk, elektryk, analityk, ekonomista.

Termin wyjazdu do Sevilli - od 19 marca do kwietnia 2022 r. (dzień wyjazdu uzależniony jest od terminu wylotu).

W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę:
- średnia ocen klasyfikacyjnych za 1 semestr roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów zawodowych oraz ocena z języka angielskiego ogólnego;
- opinia wychowawcy oraz wiodącego nauczyciela przedmiotów zawodowych;
- działania kandydata na rzecz szkoły.

Szczegółowe zasady rekrutacji są do wglądu na stronie szkoły - kliknij, aby wyświetlić zawartość linku.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie do wyjazdu NIEZBĘDNE jest posiadanie paszportu COViD (czyli kompletnego szczepienia).

Ze względu na obowiązujące w tym tygodniu nauczanie zdalne prosimy o zgłaszanie kandydatur poprzez e-dziennik do p. Beaty Gusta, podając średnią ocen i podejmowane w tym semestrze działania na rzecz szkoły.

Formularze zgłoszeniowe z formie papierowej będą dostępne w szkole po rozpoczęciu nauki stacjonarnej.

Uwaga: zakończenie procesu rekrutacji uzupełniającej nastąpi 7 stycznia br.

Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 7 stycznia 2022 r. w naszej szkole jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Adam Głombik

Od 03.01.2022r. obowiązuje nowy plan.