Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022,które odbędzie się 1 września 2021r.według następujących zasad:

- klasy pierwsze o godz.9.00 spotykają się na Hali sportowej ZS, gdzie dojdzie do podziału uczniów na poszczególne klasy ,następnie uczniowie wraz  z wychowawcami udają się do wyznaczonych sal.

- pozostałe starsze klasy o godz.10.30 udają się do sal lekcyjnych wg zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Jednocześnie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa na terenie szkoły .Uczniowie wchodząc do szkoły bezwarunkowo są zobligowani do dezynfekcji rąk oraz używania maseczek w przestrzeni publicznej (np.korytarze szkolne, toalety) oraz zachowania bezpiecznego dystansu między sobą. Harmonogram dostępny tutaj

Informuję, że 24 sierpnia (wtorek) o godz.9.00 odbędzie się maturalny egzamin poprawkowy: matematyka oraz j. polski na hali sportowej ZS; skład komisji R. Hysa, M. Kempny-Ptaczek, A. Krzyżowska, M. Gorzawski, M. Stalmach; j. angielski sala 19ZS; skład komisji: E. Michalak, J. Pluta, J. Kopacz. Ze względów logistycznych prosimy o przybycie o godz.8.00-8.30 i zachowanie procedur sanitarno-epidemiologicznych.

Leszek Rakojc

Informuję, że 31 sierpnia 2021 r. o godz.10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ opublikowane zostaną wyniki egzaminu zawodowego (sesja czerwiec-lipiec 2021). 

Osoby, które nie aktywowały swojego konta mogą odebrać login i kod aktywacyjny w sekretariacie szkoły (pokój 20A).

Link aktywacji konta zdającego:  https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Odbiór świadectw kwalifikacyjnych i dyplomów będzie możliwy w późniejszym terminie, po dostarczeniu tych dokumentów przez OKE do szkoły.

Zdający o tym fakcie zostaną poinformowani.

Adam Głombik

Z przyjemnością informujemy, że 25 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród pieniężnych dla uczniów klas elektrycznych i górniczych objętych programem stypendialnym JSW S.A., którzy w roku szkolnym 2020/2021 osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Nagrodzeni uczniowie to: Szymon Pustułka (4TEL), Kamil Pacuła (3TEL), Adam Statkiewicz i Rafał Warzecha (2TGA) z technikum oraz Tobiasz Kretek (3ke), Maciej Cypel (2Peg) i Kamil Rzucidło (2eg) z BSIS. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!