Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do projektu Erasmus+ “Europejskie praktyki zawodowe” 2019-1-PL01-KA102-062716. Dotyczy ona uczniów klas technikum 1 - 4, kierunków: hotelarstwo, organizacja reklamy, informatyk, żywienie, logistyk, elektryk, analityk, ekonomista.   Termin wyjazdu do Sevilli - od 1 do 22 października 2022r. (dzień wyjazdu uzależniony jest od terminu wylotu).

W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę:

- średnia ocen klasyfikacyjnych za 1 semestr roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów zawodowych oraz ocena z języka angielskiego ogólnego;

- opinia wychowawcy oraz wiodącego nauczyciela przedmiotów zawodowych;

- działania kandydata na rzecz szkoły.

Szczegółowe zasady rekrutacji są do wglądu na stronie szkoły, link:

https://zscl.zscz-l.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=884&Itemid=557

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie do wyjazdu NIEZBĘDNE jest posiadanie paszportu COViD (czyli kompletnego szczepienia).

Formularze zgłoszeniowe z formie papierowej są dostępne w sekretariacie szkoły (na parterze). Średnią ocen i działania na rzecz szkoły prosimy przesłać na msg p. Gusta.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków (u p. Beaty Gusta) – sobota 5 marca 2022r.

Wnioski osób, które kandydowały do wyjazdu do Malagi będą również brane pod uwagę.

Elżbieta Pragłowska, Beata Gusta

Informuję, że uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022, zobowiązani są do złożenia deklaracji. Dokument należy pobrać (link poniżej), wypełnić komputerowo (lub ręcznie-drukowanymi literami),wydrukować, podpisać i złożyć do skrzynki podawczej w godz. od 7.00 do 15.00 w terminie do poniedziałku 07.02.2022r. Skrzynka podawcza znajduje się wewnątrz budynku szkoły, w holu obok sekretariatu ZS. Dane dotyczące nazwy zawodu, symbolu cyfrowego zawodu oraz oznaczenia i nazwy kwalifikacji dostępne są w poniższym harmonogramie przebiegu sesji.

Adam Głombik

Harmonogram przebiegu sesji

Deklaracja pdf.

Deklaracja docx.

Od 28.02.2022r. nastąpi korekta planu.

Projekt 2019-1-PL01-KA102-062716

„Europejskie praktyki zawodowe”

współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Ogłoszenie rekrutacyjne – lista osób zakwalifikowanych do  mobilności zawodowej – rekrutacja uzupełniająca:

 W dniu 13 stycznia 2022r. Komisja Rekrutacyjna w składzie: N. Kuś (Dyrektor ZSCL), E. Pragłowska i B. Gusta (koordynatorki projektu), po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur, do wyjazdu do Hiszpanii w marcu / kwietniu 2022r. zakwalifikowała następujące osoby: 

  1. Zuzanna Gawerska 26 p
  2. Natalia Gierlich 25 p
  3. Antonii Grzybek 25 p
  4. Katarzyna Zysk 24 p
  5. Karolina Mazur 20 p
  6. Szymon Kłodziejczyk 20 p
  7. Karol Szkodziak 19 p

Gratulujemy!

Osoby, które się nie zakwalifikowały na wyjazd w marcu 2022r., mogą aplikować o wyjazd na praktyki zawodowe programu Erasmus+ do Hiszpanii w październiku 2022 r.