Wszystkie osoby, które zgłosiły się do rekrutacji dodatkowej Erasmus+ (wyjazd do Hiszpanii) proszone są o przyjście na zebranie w środę 12.01, na długiej przerwie, do świetlicy LO.

W poniedziałek 10 stycznia 2022r. rozpoczyna się egzamin zawodowy w sesji styczeń -luty 2022.

Egzamin przebiegać będzie wg następującego porządku:

CZĘŚĆ PISEMNA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

Uczniowie przystępujący do egzaminu są w danym dniu zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

Proszę o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz długopisem z czarnym tuszem.

Pozostałych uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych proszę o stosowne zachowanie, uwzględniające przebieg egzaminu.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Informator / Egzaminy zawodowe".

Adam Głombik

Proszę zapoznać się z harmonogramem zamiany sal w dniu 10 stycznia br. - kliknij, aby wyświetlić harmonogram.

Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 7 stycznia 2022 r. w naszej szkole jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Adam Głombik