Harmonogram wyjazdu do kina z podziałem na oddziały,autokary i opiekunów dostępny tutaj. Jednocześnie przypominam, że klasy, które nie uczestniczą w wyjeździe tzn.1m;1w;2m;3kw przychodzą w tym dniu na Halę Sportową ZS w godz.9.30-12.00 gdzie wraz z opiekunami i panią pedagog biorą udział w prelekcji z programu profilaktyki uzależnień.

Leszek Rakojc

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych na spotkanie z wychowawcami klas w dniu 23 listopada 2023 r. wg  załączonego harmonogramu: klasy pierwsze godz.16.30; klasy starsze godz.18.00

Szczegółowy harmonogram - kliknij, aby wyświetlić

Informuję, że w dniach 6-8 grudnia odbędzie się matura próbna. W związku z tym II piętro ZS zostaje wyłączone z harmonogramu zajęć w godzinach trwania egzaminu.Szczegółowy plan zamiany sal lekcyjnych jak również przydział sprawowania nadzoru i opieki nad klasami dostępny tutaj. Proszę o zapoznanie się ze zmianami.Jednocześnie informuję ,że w dniu 7 grudnia (czwartek) w ramach "mikołajek" wyjeżdżamy do Cinema City Rybnik-Plaza w II turach ze względów logistycznych.W dniu 5 grudnia w godzinach popołudniowych na stronie internetowej ZS pojawi się szczegółowy plan wycieczki z podziałem na autokary i nauczycieli-opiekunów poszczególnych oddziałów.

Harmonogram matury próbnej - kliknij, aby wyświetlić

Leszek Rakojc

W dniach 19-20.10.2023r. Hala sportowa i sala 7LO zostają wyłączone z planu lekcji. Zajęcia z tych sal zostają przeniesione odpowiednio do klas zastępczych: Hala sportowa wg aktualnej księgi zastępstw;sala 7LO-19.10 do 20LO;7LO-20.10 do śwZS