Uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji - zima 2024, zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu. Dokument należy pobrać (link poniżej), wypełnić  drukowanymi literami, podpisać i złożyć wychowawcy klasy do czwartku 14.09.2023 r. Dane dotyczące nazwy, symbolu cyfrowego zawodu oraz oznaczenia i nazwy kwalifikacji dostępne są w poniższym harmonogramie przebiegu sesji.  Informuję, że prawo do złożenia deklaracji mają również osoby, które nie zdały egzaminu  w sesji - lato 2023. Jednocześnie przypominam, że warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego.

Adam Głombik

Deklaracja pdf.