W związku z egzaminem pisemnym z informatyki w dniu 22.05.2023r. zajęcia z sali 35ZS zostają przeniesione do klas zastępczych:lekcje 0-3 do 32ZS;lekcje 5-7 do 20LO;lekcja 8 do 19ZS;lekcja 9 do 20LO.

W dniach 18-19 maja 2023r. I piętro LO zostaje wyłączone z planu lekcji w związku z egzaminem ustnym z  języka nowożytnego.Zajęcia lekcyjne z tego pietra zostają przeniesione do sal zastępczych:12LO-lekcje 3-5 sala 22ZS;lekcje 7-10 śwLO;13LO-lekcje 0-3 sala 9LO;lekcja 4-sala 34ZS;lekcja 5-śwZS;lekcja 6-7 sala 17ZS;16LO-lekcje 1-2 sala 20ZS;lekcja 4-34ZS;lekcja 5-sala 20ZS;lekcja 6-sala 32ZS;lekcja 7-sala 30ZS;17LO-lekcje 1-2 17ZS;lekcja 4-sala W5;lekcje 6-9 9LO;18LO-lekcja 4-W3;lekcje 5-7 W1.

W dniu 19 maja 2023r.zajęcia lekcyjne z klas na I piętrze LO zostają przeniesione do sal zastępczych: 12LO-lekcje 4-5 do 33ZS;lekcje 8-9 do 20ZS;13LO-lekcje 1-2 do 3LO;lekcje 3-6 do 9LO;16LO-lekcje 1-4 do 16ZS;lekcje 5-6 do 17ZS;lekcja 7 do 16ZS;17LO-do sali 10LO;18LO-lekcja 5 do 34ZS;lekcje 6-9 do 22ZS.

W dniu 16.05.2023r. zajęcia lekcyjne z klas na I piętrze LO zostają przeniesione do sal zastępczych:12LO-lekcja 2 do 8LO;lekcja 3 do 16ZS;lekcje 4-5 do 32ZS;lekcja 6 do 17ZS;lekcje 7-8 do 20LO;13LO-lekcje 0-3 do 7LO;lekcje 7-9 do 9LO;16LO-lekcje 1-3 do 6ZS; lekcja 4 do 4ZS;lekcja 5-5ZS;lekcja 6 do 16ZS;lekcje 7-8 do 33ZS;17LO-lekcje 0-1 do 8LO;lekcja 4 do 9LO;lekcja 5 do 30ZS; lekcja 6 do śwLO; lekcja 7 do 19ZS;18LO-lekcje 1-4 do 15ZS;lekcje 6-7 do W3.