W dniu 15 czerwca sala W5 zostaje wyłączona z planu lekcji.Zajęcia z tej sali zostają przeniesione do klas zastępczych zgodnie z obowiązującą księgą zastępstw w tym dniu.

W związku z rozpoczynającą się sesją egzaminu zawodowego zajęcia z sal 4ZS;6ZS;śwZS;29ZS;18LO zostają przeniesione odpowiednio do klas zastępczych: 4ZS-lekcje 1-2 do 17ZS;lekcje 3-8 do W1;6ZS lekcje 2-5 do 22ZS;lekcje 6-8 do 17ZS;śwZS lekcje 2-4 do W3;lekcja 6-do 12LO;lekcja 7 do śwLO;lekcje 9-10 do 21ZS;29ZS lekcje 0-3 do 9LO; lekcje 4-5 do śwLO;lekcje 6-10 do 9LO;18LO lekcja 4 do 34ZS;lekcja 5 do 8LO;lekcja 6 do 32ZS;lekcja 7 do 33ZS. Proszę wszystkich uczniów i nauczycieli o szczegółowe zapoznanie się z księgą zastępstw obowiązującą w tym dniu.

Leszek Rakojc

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego English Dictation, czyli dyktando w języku angielskim, który odbył się 27 kwietnia 2023 r.

Główne cele konkursu zakładały popularyzację języka angielskiego, podniesienie poziomu umiejętności językowych, jak również motywowanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności i wiadomości.

W wydarzeniu wzięło udział 36 uczniów klas 1-4 Liceum i Technikum, którzy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy podjęcia wyzwania i poszerzenia swej wiedzy.

Poniżej lista zwycięzców w konkursie w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Klasy 1-2:

I miejsce- Milena Darska kl. 1TR

II miejsce- Martyna Bądyra kl. 1A

III miejsce- Patryk Hensel kl. 1 TIS

 

Klasy 3-4:

I miejsce: Paweł Salamon kl. 3 A

II miejsce: Sabina Ptaczek kl. 4 PRH

III miejsce: Michał Cena kl. 4 PIP

Nauczyciele języka angielskiego dziękują wszystkim uczestnikom i życzą kolejnych sukcesów!

W czwartek 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna się egzamin zawodowy w sesji - lato 2023.

Egzamin przebiegać będzie wg następującego porządku:

CZĘŚĆ PISEMNA KOMPUTEROWA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

Uczniowie przystępujący do egzaminu w danym dniu są zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

Proszę o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz długopisem z czarnym tuszem.

Pozostałych uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych proszę o stosowne zachowanie, uwzględniające przebieg egzaminu.

Szczegółowe informacje znajdują się w wiadomości przesłanej zdającym (e-dziennik) oraz w zakładce "Informator / Egzaminy zawodowe"na stronie internetowej szkoły.

Adam Głombik