Informujemy, że w dniu 18 marca 2022r. odbędą się Rekolekcje Wielkopostne w Kościele PW. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul.3 Maja 36 w Czerwionce-Leszczynach. Klasy pierwsze, drugie oraz czwarte przychodzą na godz.9.00; natomiast klasy trzecie na godz.10.30. Zbiórka młodzieży na placu kościelnym. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy poszczególnych oddziałów klasowych. Dla uczniów ,którzy nie uczęszczają na lekcje religii pedagodzy szkolni przygotowali warsztaty "Zajęcia rozwijające kreatywność i myślenie twórcze". Warsztaty odbędą się w świetlicy ZS od godz.9.00-11.00

Leszek Rakojc

Od 28.02.2022r. nastąpi korekta planu.

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do projektu Erasmus+ “Europejskie praktyki zawodowe” 2019-1-PL01-KA102-062716. Dotyczy ona uczniów klas technikum 1 - 4, kierunków: hotelarstwo, organizacja reklamy, informatyk, żywienie, logistyk, elektryk, analityk, ekonomista.   Termin wyjazdu do Sevilli - od 1 do 22 października 2022r. (dzień wyjazdu uzależniony jest od terminu wylotu).

W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę:

- średnia ocen klasyfikacyjnych za 1 semestr roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów zawodowych oraz ocena z języka angielskiego ogólnego;

- opinia wychowawcy oraz wiodącego nauczyciela przedmiotów zawodowych;

- działania kandydata na rzecz szkoły.

Szczegółowe zasady rekrutacji są do wglądu na stronie szkoły, link:

https://zscl.zscz-l.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=884&Itemid=557

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie do wyjazdu NIEZBĘDNE jest posiadanie paszportu COViD (czyli kompletnego szczepienia).

Formularze zgłoszeniowe z formie papierowej są dostępne w sekretariacie szkoły (na parterze). Średnią ocen i działania na rzecz szkoły prosimy przesłać na msg p. Gusta.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków (u p. Beaty Gusta) – sobota 5 marca 2022r.

Wnioski osób, które kandydowały do wyjazdu do Malagi będą również brane pod uwagę.

Elżbieta Pragłowska, Beata Gusta

Informuję, że uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022, zobowiązani są do złożenia deklaracji. Dokument należy pobrać (link poniżej), wypełnić komputerowo (lub ręcznie-drukowanymi literami),wydrukować, podpisać i złożyć do skrzynki podawczej w godz. od 7.00 do 15.00 w terminie do poniedziałku 07.02.2022r. Skrzynka podawcza znajduje się wewnątrz budynku szkoły, w holu obok sekretariatu ZS. Dane dotyczące nazwy zawodu, symbolu cyfrowego zawodu oraz oznaczenia i nazwy kwalifikacji dostępne są w poniższym harmonogramie przebiegu sesji.

Adam Głombik

Harmonogram przebiegu sesji

Deklaracja pdf.

Deklaracja docx.