Uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji - zima 2024, zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu. Dokument należy pobrać (link poniżej), wypełnić  drukowanymi literami, podpisać i złożyć wychowawcy klasy do czwartku 14.09.2023 r. Dane dotyczące nazwy, symbolu cyfrowego zawodu oraz oznaczenia i nazwy kwalifikacji dostępne są w poniższym harmonogramie przebiegu sesji.  Informuję, że prawo do złożenia deklaracji mają również osoby, które nie zdały egzaminu  w sesji - lato 2023. Jednocześnie przypominam, że warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego.

Adam Głombik

Deklaracja pdf.

Harmonogram

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, które odbędzie się 4 września 2023 r. według następującego porządku:

- klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum o godz. 8.30 spotykają się na Hali sportowej ZS, gdzie dojdzie do podziału uczniów na poszczególne klasy, następnie uczniowie wraz z wychowawcami udają się do wyznaczonych sal

- klasy pierwsze Szkoły Branżowej I Stopnia o godz.10.00 spotykają się na Hali sportowej ZS gdzie również dojdzie do podziału na klasy i przedstawienia wychowawców poszczególnych oddziałów

- pozostałe starsze klasy o godz.11.00 udają się do sal lekcyjnych wg zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Harmonogram - kliknij, aby wyświetlić

Informuję, że 31 sierpnia 2023 r. o godz.10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ opublikowane zostaną wyniki egzaminu zawodowego.

Osoby, które nie mają aktywnego konta proszę o osobisty kontakt w szkole.

Odbiór świadectw, certyfikatów i dyplomów będzie możliwy po dostarczeniu tych dokumentów przez OKE do szkoły po 8 września 2023r.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2023 mają prawo złożyć deklarację przestąpienia do sesji poprawkowej do 15.09.2023r.

Adam Głombik

Informuję, że 22 sierpnia(wtorek) 2023r. o godz.9.00 odbędzie się egzamin poprawkowy w sesji poprawkowej z matematyki :stara sala gimnastyczna I Komisja-M.Koczy;M.Gorzawki;A.Wczasek;M.Bury; J.angielski sala 19ZS-II Komisja-O.Zimończyk;S.Tokarz;D.Morgała

Leszek Rakojc