Informuję, że 7 lipca 2023r. (piątek) o godz.12.00 w świetlicy ZS nastąpi wydanie świadectw dojrzałości wraz z aneksami. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa, wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej np. rodzica legitymującego się  dowodem osobistym. Jednocześnie przypominam, że warunkiem przystąpienia do ewentualnej sesji poprawkowej, która odbędzie się 21 sierpnia o godz.9.00-część ustna lub 22 sierpnia o godz.9.00 -część pisemna jest złożenie oświadczenia załącznik nr 7 w terminie do 14 lipca.Druki oświadczenia można pobrać na stronach OKE Jaworzno lub fizycznie w sekretariacie ZS.Proszę wychowawców klas maturalnych o pomoc w wydawaniu świadectw dojrzałości w tym dniu.

Leszek Rakojc

W dniu 23 czerwca o godz.9.00 na Hali Sportowej ZS odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla wszystkich klas pierwszych , trzecich szkoły branżowej oraz uczniów z wyróżnionym świadectwem szkolnym.Po uroczystości uczniowie spotykają się z wychowawcami klas wg załączonego harmonogramu. Pozostałe oddziały klasowe przychodzą na godz.10.30 do wyznaczonych sal do których o godz.10.45 poprzez platformę Teams przemówi Pani Dyrektor Natalia Kuś.

Harmonogram - kliknij, aby wyświetlić

Informuję,że w dniach 28-29.08.2023r. odbędą się szkolne egzaminy poprawkowe wg załączonego harmonogramu.

Harmonogram egzaminów poprawkowych - kliknij, aby wyświetlić.

Leszek Rakojc

Zapraszamy do zapoznania się z czerwcowym, i zarazem ostatnim przed wakacjami, numerem gazetki szkolnej. Miłej lektury!

Kliknij, aby wyświetlić gazetkę - link.