Zestawienie komisji maturalnych jest dostępne pod linkiem - kliknij, aby wyświetlić.

Przypominam o możliwej rezygnacji z zadeklarowanego rozszerzenia lub rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych w związku z art.44zzd ust.4b ustawy w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2024r. W tym celu trzeba okazać oryginały dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz wypisać załącznik 5C. Załącznik 5C można pobrać na stornie OKE Jaworzno lub fizycznie w sekretariacie na I piętrze w budynku ZS. Nadmieniam, że nie trzeba wypisywać ani też składać nowej deklaracji maturalnej w tym zakresie.

Leszek Rakojc

Informuję, że osoby, które zdały egzamin zawodowy w sesji - zima 2024 mogą osobiście odebrać świadectwo kwalifikacyjne / certyfikat w sekretariacie ZS (pokój 20A)  godz. 9.00 -15.00

Adam Głombik

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie składają życzenia całej społeczności szkolnej!