W dniu 21 czerwca o godz.9.00 na Hali Sportowej Zespołu Szkół odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla wszystkich  klas pierwszych oraz trzecich szkoły branżowej.Ze względów logistycznych pozostałe klasy przychodzą do szkoły na godz.10.30 wg załączonego harmonogramu. O godz.10.40 Dyrektor Zespołu Szkół-Natalia Kuś poprzez platformę TEAMS połączy się ze starszymi rocznikami.

Harmonogram - kliknij, aby wyświetlić

W dniu 13.o6.2024r. sale:G;śwZS;16ZS;20LO;W5 zostają wyłączone z planu lekcji. Zajęcia z tych klas zostają przeniesione:G-W3;śwZS-W4-D;16ZS,20LO,W5-zgodnie z księgą zastępstw.

W dniu 14 czerwca sale:G;śwZS;16ZS zostają wyłączone z planu lekcji. Zajęcia z tych sal zostają przeniesione:G-9LO;śwZS-W3;16ZS-zgodnie z księgą zastępstw

W dniu 12 czerwca sale :św ZS oraz sala gastronomiczna zostają wyłączone z planu lekcji. Zajęcia z tych klas zostają przeniesione do sal zastępczych: Gastr- 15ZS;św ZS- W4-D