W związku z egzaminem zawodowym w dniu 10 stycznia 2024r.  następujące sale zostają wyłączone z planu lekcji;zajęcia z tych klas zostają przeniesione do sal zastępczych zgodnie z obowiązującą księgą zastępstw w tym dniu :16ZS-lekcje 6-8 do klasy 32ZS; 17ZS-zgodnie z zastępstwami;35ZS lekcja 6-W4-G;lekcja 7-21ZS;20LO-zgodnie z księgą zastępstw;śwZS lekcje 4-9 sala W4-D

We wtorek 9 stycznia 2024 r. rozpoczyna się egzamin zawodowy w sesji zima 2024.

Egzamin przebiegać będzie wg następującego porządku:

CZĘŚĆ PISEMNA KOMPUTEROWA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

Uczniowie przystępujący do egzaminu są w danym dniu zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

Proszę o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz długopisem z czarnym tuszem.

Pozostałych uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych proszę o stosowne zachowanie, uwzględniające przebieg egzaminu.

Szczegółowe informacje zostały przekazane zdającym przez e- dziennik oraz znajdują się w zakładce "Informator / Egzaminy zawodowe" na stronie internetowej szkoły.

Adam Głombik

W dniu 9 stycznia sale: 6ZS, 4ZS, 29ZS, śwZS, 18 LO zostaną wyłączone z planu lekcji. Zajęcia z tych sal zostają przeniesione do następujących klasopracowni:

6ZS (od 5 lekcji) – lekcja 5-9 sala W3;

4ZS (od 5 lekcji)  – lekcja  7-32ZS, 10-5ZS

29ZS – lekcja  2-33ZS, 3-16LO, 4-19ZS, 5-34ZS, 6-36ZS

śwZS (od 5 lekcji) – lekcja  5-36ZS, 6-W1, 7-W1, 8-9-W2

18LO (od 5 lekcji)  – lekcja 5-8 sala W4-D

Informujemy,że 22 grudnia 2023r. (piątek) odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami wg zamieszczonego harmonogramu.

Harmonogram - kliknij, aby wyświetlić